Heren,

Gezien de recente en zorgwekkende ontwikkelingen rond de voor onze discipline bijzonder ongunstige en daarmee onwenselijke vertaling van onze systematieken in ridicuul simplistische bewoordingen stel ik voor om op korte termijn een vergadering te beleggen waarin wij de koppen bijelkaar steken teneinde tegenmaatregelen te treffen in de vorm van nieuwe terminologie en bijbehorende nieuwe afkortingen met als voornaamste doel het begripsvermogen van de werknemers in de uitvoerende afdelingen te ontstijgen maar tegelijkertijd diezelfde mensen ervan te overtuigen dat iedereen hierbij gebaat zal zijn en dat wij naar beste geweten namens hen en in opdracht van de directie handelen in de correcte formulering van organisatiebreed beleid waaraan het uitvoerend personeel maar uiteraard ook wijzelf zijn gehouden.

Vriendelijke groet,
Sjef Noever

 

Powered by ScribeFire.

Advertenties