Day: 22 juni 2012

Proberen te trachten

Iemand schreef in een e-mail aan mij dat hij zou trachten om er op het afgesproken tijdstip te zijn. Trachten. Dat lijkt mij een uitstervend woord. Ik hoor het in ieder geval nooit iemand uitspreken. In geschreven vorm kom ik het heel soms nog wel eens tegen. Dat zijn dan heel ernstige, formele teksten. Trachten is hetzelfde als proberen, maar dan serieuzer, meer officieel. Trachten is proberen waarbij je extra je best doet. Trachten is koninklijk proberen. Beatrix tracht. Je heurt het haar zo zeggen.

De mailer van hierboven trachtte mij dus duidelijk te maken dat hij serieus zou proberen om op tijd te zijn. Hij heeft welliswaar moeite met op tijd komen, maar hij gaat het trachten. Onder voorbehoud van alles waar hij geen invloed op dacht te hebben. Hij was ruim een uur te laat, maar hij had het uit alle macht getracht. Ondanks het feit dat ik voor deze afspraak zelf extra vroeg voor van huis was gegaan trachtte ik er dan maar geen punt te maken. Hij had het immers getrácht.Op tijd komen ís ook best moeilijk. Ik weet daar alles van. Misschien moest ik het zelf ook maar eens wat vaker proberen te tráchten.