Dag: 5 oktober 2014

Groote drift (in 6 woorden)

Al vergalopperende draafde hy maar door

zich vergalopperen: (spelling uit 1858) zich voorbijloopen, zich overijlen; eenen misslag begaan uit onbezonnenheid of door te groote drift
bron: http://www.encyclo.nl