afhankelijkheid

tussen nu en dan

morgen is onvast
maar ik ben verankerd
in het moment

overgeleverd
en hangend
aan anderen

zwevend
in de leemte
tussen nu en dan